Julkaisut

Uimahallien, kylpylöiden ja uimarantojen rakenteita ja tekniikkaa käsitteleviä julkaisuja (päivitetty 11.1.2017)

Uimahallit ja kylpylät

 • Uimahallien rakenteiden kosteustekniikka
  Ojanen, Tuomo
  Asiakasraportti : VTT-CR-06833-17
  2017, VTT, 43s.
  www.vtt.fi/inf/julkaisut/muut/2017/VTT-CR-06833-17.pdf
 • Uima-allasveden laatu ja valvonta
  STM:n asetuksen 315/2002 soveltamisopas
  Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry
  v. 2008 (2. painos)
  Myynti: suh.fi/verkkokauppa
 • Kvalitet och kontroll av vattnet i simbass√§nger
  Handbok av social- och hälsovÃ¥rdsministeriets förordning 315/2002
  Finlands Simundervisnings- och livräddningsförbund rf
  v. 2002
  Försäljning: suh.fi/verkkokauppa
 • Uimahallien ja kosteiden tilojen hygieniaopas
  Ympäristö ja Terveys lehti, Pori
  v. 2014
  Myynti: ymparistojaterveys.fi/www/tuotteet/
 • Uimahallien rakenteiden suunnittelu ja kunnonhallinta
  RIL 235-2009
  Rakennusinsinöörien liitto RIL ry
  v. 2009
  Myynti: ril.fi/kirjakauppa/
 • Ohje uimahallien ja kylpyl√∂iden lattioiden liukkauden ehk√§isemiseen
  Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennetekniikka. Tutkimusraportti 145
  v. 2009
  Ladattavissa linkistä: dspace.cc.tut.fi
 • Rakennustieto Oy:n myym√§t julkaisut:
  Myynti: rakennustieto.fi
 • Esteett√∂m√§t sis√§liikuntatilat
  Opetusministeriön liikuntapaikkajulkaisu no 106
  v. 2013
 • Uimahallien ja kylpyl√∂iden rakennuttaminen
  Opetusministeriön liikuntapaikkajulkaisu no 97
  v. 2010 (2.painos)
 • Uimahallien ja virkistysuimaloiden LVIA - suunnittelu
  LVI-kortti LVI 06-10451
  v. 2009
 • Uimahallit ja virkistysuimalat
  RT-kortti RT 97-10839
  v. 2005
 • Uima-allasvesien k√§sittely
  LVI-kortti LVI 22-10386
  v. 2005
 • Uimahallien ulkovaippa ja sis√§ilmasto
  suunnittelu ja rakentamisopas
  Opetusministeriön liikuntapaikkajulkaisu no 84
  v. 2002
 • Uimahallien veden laatu ja k√§sittely
  Opetusministeriön liikuntapaikkajulkaisu no 67
  v. 1998
 • Uima-altaiden vedenpuhdistus
  Opetusministeriön liikuntapaikkajulkaisu no 55
  v. 1995
 • Uimahallien vedenk√§sittelylaitteiden materiaalien kest√§vyys
  Opetusministeriön liikuntapaikkajulkaisu no 48
  v. 1994
 • Suomen standardisoimisliiton (SFS) myym√§t standardit:
  Myynti: sfs.fi
 • Uima-allasvarusteita koskeva sarja SFS-EN 13451 osat 1-7, 10,11
  Uima-altaita koskevat SFS-EN 15288-1 ja 15288-2
  Vesiliukumäkiä koskevat SFS-EN 1069-1 ja 1069-2
 • SFS-K√§sikirja 80
  Uima-altaat ja niiden varusteet, 2. painos, 2015. osta täältä

Muita julkaisuja:

 • Kuluttajaviraston ohjeet uimahallien ja kylpyl√∂iden turvallisuuden edist√§miseksi
  Kuluttajaviraston julkaisusarja 4/2002
  Kuluttajavirasto
  v. 2002
  (Huom! ohje löytyy Turvallisuus- ja kemikaaliviraston sivuilta tukes.fi ,
  ohje päivitetään Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ohjeeksi vuonna 2014)
 • Konsumentverkets anvisningar f√∂r fr√§mjande av s√§kerheten i simhallar och badinr√§ttningar
  Konsumentverkets publikationsserie 1/2003
  Konsumentsverket
  v. 2003
  (Obs! Anvisningar finns i netsidor av Säkerhets- och kemikalieverket tukes.fi , ska bli uppdaterat Ã¥r 2014)
 • Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011
 • Valtioneuvoston asetus er√§it√§ kuluttajapalveluja koskevasta turvallisuusasiakirjasta 1110/2011
  Huom! Kaikki lait ja asetukset löytyvät linkistä finlex.fi
 • Uimahallien peruskorjaus erityisliikunnan n√§k√∂kulmasta
  Jyväskylän yliopisto, Liikunnan sosiaalitieteiden laitos, tutkimuksia No 1/2002
  Jyväskylän yliopisto
  v. 2002
 • Tule uimahalliin √Ę‚ā¨‚Äú oppaat
  Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry
  v. 2013
  Ladattavissa vapaasti 11 kielellä ja selkokielellä sivulta suh.fi/tuleuimahalliin

Uimarannat ja talviuintipaikat

 • Uimarantaopas
  Opetusministeriön liikuntapaikkajulkaisu no 90
  Rakennustieto Oy
  v. 2006
 • Uimarannat ja Talviuintipaikat
  RT-kortti RT 97-10942
  Rakennustieto Oy
  v. 2008
 • Turvallinen talviuintipaikka
  Kuluttajaviraston ohje suunnittelijoille, rakentajille ja ylläpitäjille
  Kuluttajavirasto
  v. 2007
  Ohje löytyy nykyisin Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) sivuilta tukes.fi
 • Turvallisuusohjeita avantouimareille
  Kuluttajavirasto
  v. 2007
  Linkki ohjeeseen löytyy edellä mainitulta Tukesin sivulta
 • Vesist√∂t liikuntapaikkoina
  Opetusministeriön liikuntapaikkajulkaisu no 89
  Rakennustieto Oy
  v. 2006
 • Sosiaali- ja terveysministeri√∂n asetus 177/2008 yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta
  v. 2008
 • Sosiaali- ja terveysministeri√∂n asetus 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta
  v. 2008
  Huom! Kaikki lait ja asetukset löytyvät linkistä finlex.fi
 • Yleisi√§ uimarantoja koskeva yleis√∂lle tiedottaminen
  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
  Ohje yleisölle tiedottamisesta löytyy linkistä valvira.fi